Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyID374DSP01
Zmluvná strana: Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO zmluvnej strany:35697270
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Print