Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody1/PPU/§54/2013
Zmluvná strana: VIVI SK s.r.o.
IČO zmluvnej strany:45416206
Názov zmluvy/dohody:Dohoda č. 1/PPU/§54/2013 o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvarania prac.miest v rámci projektu PPU UoZ podľa par. 54/ods.1 pís. c. zák č. 5/2004 Z.z.o službách zam. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Print