Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody41/2013, 41\2013-1
Zmluvná strana: Magna E.A. s.r.o.,Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
IČO zmluvnej strany:35743565
Názov zmluvy/dohody:zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku a dohoda o pristupeni k RD

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Print