Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyA2711186
Zmluvná strana: Orange slovensko a.s, Bratislava
IČO zmluvnej strany:35697270
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov č. 7462804 a 7462805 k zmluve o poskytovaní verejných služieb A 2711186

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Print