Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:26.06.2014
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:19.06.2014

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyZmluva 237/OKMPESF/2014
Zmluvná strana: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
IČO zmluvnej strany:37 937 766
Názov zmluvy/dohody:Zmluva 237/OKMPESF/2014/"Zapojenie nezam. Do obnovy kult. Dedičstva - 2" / VT

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Print