Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody22/§ 54/2015
Zmluvná strana: Obec Hlinné
IČO zmluvnej strany:00 332 411
Názov zmluvy/dohody:DOHODA o poskytnutí finanč. príspevku na podporu vytvárania prac. miest u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods.1 písm a) zákona č. 5/2004 Z. z. o sl. zamestnanosti

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Print