Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody15/51A2/14
Zmluvná strana: Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou
IČO zmluvnej strany:37 781 146
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa § 51a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť