Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:20.06.2016
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:15.06.2016

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody2681605
Zmluvná strana: EURO-AGROTEAM Rožňava s.r.o..Nám.baníkov 23,048 01 Rožňava
IČO zmluvnej strany:36580783
Názov zmluvy/dohody:Zmuva o dielo č.2/2016

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 2499,86
Naspäť