Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody2681619
Zmluvná strana: Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.,Einseinova 25,851 01 Bratislava
IČO zmluvnej strany:35942436
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Print