Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1201740309   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík + vyčistenie diskov na osobnom motorovom vozidle BL 266 KU   29,80 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 04.04.2016 vrátane dodatkov  44/2017 zo dňa 14.11.2017  30.11.2017  07.12.2017  5.12.2017 
1201740308   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík + vyčistenie diskov na osobnom motorovom vozidle BL 383 KU   29,80 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 04.04.2016 vrátane dodatkov  45/2017 zo dňa 14.11.2017  30.11.2017  07.12.2017  5.12.2017 
1201740307   Konzultačné a informačné centrum EDUKOS
J. Ťatliaka č. 8, 026 01 Dolný Kubín
37801848  úhrada nákladov za vykonávanie opatrenia: Výchovné opatrenia - výchovný program alebo sociálny program na zabezpečenie účelu výchovného opatrenia pre deti, ktorým bolo uložené výchovné opatrenie, s možnosťou účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa - § 12 ods. 1 písmena d) Zákona č. 305/2005 Z. z.   5452,00 
bez DPH
č. 1/2017 o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73, ods. 2 písm. e) bod 15, § 89 ods. 16 zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uzatvorená na základe Výzvy č. OSPODaSK P1/2017    30.11.2017  04.12.2017  1.12.2017 
1201740306   Endo - Ped, s.r.o.
Fučíkova 973/21, 026 01 Dolný Kubín
36659983  zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z.  6,97 
bez DPH
    28.11.2017  30.11.2017  29.11.2017 
1201740304   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty za obdobie od 01.11.2017 do 15.11.2017  114,23 
vrátane DPH
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004    23.11.2017  28.11.2017  24.11.2017 
1201740303   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  preventívna prehliadka frankovacieho stroja Pitney Bowes DM 400C  37,80 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s prevádzkou digitálneho frankovacieho stroja v kreditačnom centre zn. Pitney Bowes zo dňa 30.11.2012    20.11.2017  28.11.2017  20.11.2017 
1201740302   ATIPIC s.r.o.
Matúškova 7, 026 01 Dolný Kubín
36008117  prenájom výstavnej kóje na 14.11.2017 (Burza informácií pre stredné školy)  90,00 
vrátane DPH
  41/2017 zo dňa 09.11.2017  16.11.2017  28.11.2017  20.11.2017 
1201740301   HaMed s.r.o.
Lopušná 894/8, 026 01 Dolný Kubín
36431010  zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z.  27,88 
bez DPH
    16.11.2017  23.11.2017  20.11.2017 
1201740300   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  oprava tlačiarne  98,14 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda na pozáručný servis zariadení výpočtovej techniky a kancelárskej techniky č. 368/OI/2016 zo dňa 21.04.2016  35/2017 zo dňa 18.10.2017  16.11.2017  23.11.2017  20.11.2017 
1201740299   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie 10/2017  3827,98 
vrátane DPH
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR Č. sp. VOB/41/2016-M_OVO, Č. z. 8588/2016 zo dňa 09.03.2016 vrátane dodatkov    15.11.2017  20.11.2017  15.11.2017 
1201740298   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefónne poplatky, MI Klasik 11, 12/2017  380,47 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014 zo dňa 05.03.2014, vrátane dodatku č. 1 zo dňa 16.04.2014    13.11.2017  28.11.2017  13.11.2017 
1201740297   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOX za 10/2017  4,50 
vrátane DPH
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania/dodávania zásielok zo dňa 02.01.2010    13.11.2017  20.11.2017  13.11.2017 
1201740296   TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín
36389331  teplo za 10/2017  5994,79 
vrátane DPH
37905511/140/2014 zo dňa 13.02.2014    13.11.2017  16.11.2017  13.11.2017 
1201740295   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík na osobnom motorovom vozidle BL 968 KU   26,50 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 04.04.2016 vrátane dodatkov  39/2017 zo dňa 27.10.2017  13.11.2017  16.11.2017  13.11.2017 
1201740294   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN za 10/2017  826,85 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov    13.11.2017  28.11.2017  13.11.2017 
1201740293   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP-Telefonia za 10/2017  767,28 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov    13.11.2017  28.11.2017  13.11.2017 
1201740292   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up-2048/384k za 10/2017  132,82 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov    13.11.2017  28.11.2017  13.11.2017 
1201740291   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLSVPN za 10/2017  1022,71 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov    13.11.2017  28.11.2017  13.11.2017 
1201740290   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefónne poplatky za 10/2017  486,83 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov    13.11.2017  28.11.2017  13.11.2017 
1201740289   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  elektrická energia za 10/2017  858,84 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny č. 16446/2017-M_ODSM, č. záznamu 33593/2017 zo dňa 16.08.2017    13.11.2017  20.11.2017  13.11.2017 
1201740288   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky (Jozef Juriga) - zákon č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení   43,20 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 2/2015/ÚPSVR Dolný Kubín zo dňa 27.07.2015 vrátane dodatkov    10.11.2017  faktúra sa neuhradila, je predmetom započítania so splátkami, dátum úhrady splátky na účet úradu: 15.11.2017  13.11.2017 
1201740287   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  1360,39 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb č. 9385/2017-M_ODSM; 6914/2017 zo dňa 18.04.2017, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb č. 230/OVS/2017 zo dňa 15.05.2017  36/2017 zo dňa 18.10.2017  10.11.2017  16.11.2017  13.11.2017 
1201740286   PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  upratovacie služby za 10/2017  3002,33 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 377/OVS/2016 zo dňa 18.05.2016, Realizačná zmluva č. 525/120/2016 zo dňa 28.10.2016    10.11.2017  16.11.2017  13.11.2017 
1201740283   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci október 2017  1,35 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby poštový peňažný poukaz na účet zo dňa 29.12.2014    09.11.2017  13.11.2017  9.11.2017 
1201740282   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty za obdobie od 16.10.2017 do 31.10.2017, zmes do ostrekovačov...3 ks  364,61 
vrátane DPH
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004    09.11.2017  13.11.2017  9.11.2017 
1201740281   MUDr. Slamková Janka
súkromná ambulancia pre dospelých Dlhá nad Oravou 027 55
31903681  zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z.  160,31 
bez DPH
    08.11.2017  13.11.2017  9.11.2017 
1201740280   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  záloha na dodávku elektrickej energie za 11/2017  7,48 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny č. 16446/2017-M_ODSM, č. záznamu 33593/2017 zo dňa 16.08.2017    06.11.2017  29.11.2017  6.11.2017 
1201740279   Ing. Jakub Moravčík - SBS Pegas
Saleziánska 2618/3, 010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba v objekte Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín za 10/2017  1035,18 
bez DPH
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ BEZPEČNOSTNEJ SLUŽBY č. 222/120/2017 zo dňa 28.04.2017    06.11.2017  13.11.2017  6.11.2017 
1201740278   Bz-Soft, s.r.o.
Ťatliakova 1823/2, 026 01 Dolný Kubín
36438171  internet za 10/2017  80,00 
bez DPH
27185 zo dňa 30.01.2012    06.11.2017  20.11.2017  6.11.2017 
1201740277   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík na osobnom motorovom vozidle DK 863 AP  29,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 04.04.2016 vrátane dodatkov  38/2017 zo dňa 27.10.2017  03.11.2017  13.11.2017  6.11.2017 
1201740276   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík na osobnom motorovom vozidle DK 065 AM  29,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 04.04.2016 vrátane dodatkov  37/2017 zo dňa 27.10.2017  03.11.2017  13.11.2017  6.11.2017 
1201740275   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o osobné motorové vozidlá za 10/2017  59,70 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 04.04.2016 vrátane dodatkov    03.11.2017  13.11.2017  6.11.2017 

Naspäť na

Print