Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:23.10.2017
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:23.10.2017

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody101/2017
Zmluvná strana: Orange Slovensko, s..r.o.
IČO zmluvnej strany:35697270
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o poskytovaní sluţby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť č. 372/OI/2017

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Print