Odbor služieb zamestnanosti

Odbor služieb zamestnanosti

Farbiarska 57, Stará Ľubovňa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľ odboru Redaj Miroslav, Ing. 305 3 052/2446 300 miroslav.redaj@upsvr.gov.sk
späť