Aktuálne oznamy

Úradne hodiny Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny sú v termíne od 28.10.2020 do odvolania ZRUŠENÉ

 

viac

 

Nová informácia k prídavku na dieťa

 

viac

 

Národný projekt „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“

 

viac

 

Obmedzenie pohybu klientov na úrade

Obmedzenie pohybu klientov na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny účinné od 7.9.2020 až do odvolania.


autor: PhDr. Anna Lazorčáková

viac

 

Oznam - aktivácia UoZ

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 24.06.2020 vláda SR schválila uznesením vlády SR č. 393/2020 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19., ktoré nadobúda účinnosť dňa 01.07.2020.

Na základe uvedeného uznesenia  všetky osoby, ktoré ponuku prijali, od 1.7.2020  povinné zúčastňovať sa aktivácie v zmysle § 10 ods. 3 zákona o pomoci v hmotnej núdzi.

Upozorňujeme tieto osoby na skutočnosť, že pokiaľ sa nezúčastnia aktivácie v rozsahu 32 hodín v príslušnom mesiaci, ich dávka v hmotnej núdzi sa zníži.

 

viac

 

Plán vykonávania opatrení SPOaSK na rok 2021

 

viac

 

Ako sa zaevidovať na úrade PSVR od 15.06.2020

 

viac

 

Oznam pre klientov

Vážení klienti,

všetci, ktorí mate ponukové listy na AOTP, ktorí mate uzatvorené dohody o poskytnutí príspevku, ktorí žiadate o poskytnutie príspevku, ktorí predkladáte žiadosti o úhradu platby, doklady k úhrade oprávnených nákladov v rámci AOTP a pod., aby ste predmetné doklady a dokumenty počas celého obdobia mimoriadnej situácie zasielali poštou, do elektronickej schránky úradu a prípadne e-mailom. Výmena dokumentov s úradom práce môže byť výnimočne zabezpečená aj osobne v podateľni úradu, na recepcii úradu alebo na inom mieste určenom, resp. dohodnutom s úradom, ak je to nevyhnutné.

Ďakujeme.

 

viac

 

Mesto STARA ĽUBOVŇA ponúka nevyhnutný nákup

Mesto STARA ĽUBOVŇA ponúka nevyhnutný nákup pre seniorov a ľudí s ŤZP.


autor: Mgr. Jana Petriláková

viac

 

Opatrenie - Koronavírus - Vybavovanie klientov

Opatrenie - Koronavírus - Vybavovanie klientov

 

viac

 

Ocenenie ministra práce Jána Richtera

Ocenenie ministra práce Jána Richtera pracovníkom ÚPSVR Stará Ľubovňa.


autor: Mgr. Jana Petriláková

viac

 

EURES mladým

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni dňa 3.10.2019 organizoval seminár pre študentov končiacich ročníkov stredných škôl v okrese Stará Ľubovňa pod názvom „EURES MLADÝM“.  

 

viac

 

Videospot siete EURES

 

viac

 

Mimoriadna situácia v obci Lomnička

Dňa 15.4.2019 sa na ÚPSVaR Stará Ľubovňa uskutočnilo pracovné stretnutie k mimoriadnej situácii v obci Lomnička za účelom riešenia otázky znečisťovania životného prostredia v tejto obci.

 

viac

 

Raňajky so zamestnávateľmi

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa organizoval aktivitu so zamestnávateľmi z tohto okresu pod názvom „Raňajky so zamestnávateľmi“. Tohtoročné pracovné stretnutie sa uskutočnilo dňa 21. marca 2019 v priestoroch ÚPSVaR v Starej  Ľubovni.

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>
späť
 Úradné hodiny

Pondelok nestránkový deň
Utorok nestránkový deň
Streda nestránkový deň
Štvrtok nestránkový deň
Piatok nestránkový deň

OZNAM pre zamestnávateľov

Nahlasovanie voľných pracovných miest môžete uskutočňovať osobne alebo e-mailom na zamestnancov:

Mgr. Silvia Frisová                 
052/2446 318
silvia.frisova@upsvr.gov.sk

Mgr. Iveta Polomčáková         052/2446 303
iveta.polomcakova@upsvr.gov.sk


Mgr. Antonín Nový                 052/ 2446 302              antonin.novy@upsvr.gov.sk

Nahláška voľného miesta

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac