Aktuálne oznamy

EURES mladým

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni dňa 3.10.2019 organizoval seminár pre študentov končiacich ročníkov stredných škôl v okrese Stará Ľubovňa pod názvom „EURES MLADÝM“.  

 

viac

 

Plán vykonávania opatrení SPOaSK na rok 2020

 

viac

 

Videospot siete EURES

 

viac

 

Mimoriadna situácia v obci Lomnička

Dňa 15.4.2019 sa na ÚPSVaR Stará Ľubovňa uskutočnilo pracovné stretnutie k mimoriadnej situácii v obci Lomnička za účelom riešenia otázky znečisťovania životného prostredia v tejto obci.

 

viac

 

Raňajky so zamestnávateľmi

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa organizoval aktivitu so zamestnávateľmi z tohto okresu pod názvom „Raňajky so zamestnávateľmi“. Tohtoročné pracovné stretnutie sa uskutočnilo dňa 21. marca 2019 v priestoroch ÚPSVaR v Starej  Ľubovni.

 

viac

 

Výzva na predkladanie projektov v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2019

Výzva na predkladanie projektov v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2019.


autor: Mgr. Janka Konkoľová

viac

 

Zmena nahlasovania voľných pracovných miest

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny informuje všetkých zamestnávateľov, že v zmysle § 62 ods. 6 zákona o službách zamestnanosti je s účinnosťou od 1.1.2019 zamestnávateľ povinný oznámiť voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v  územnom obvode ktorého sa pracovné miesto nachádza.

To sa nevzťahuje na voľné pracovné miesto, o ktorom zamestnávateľ poskytuje údaje do informačného systému verejnej správy prevádzkovanom na ústrednom portáli verejnej správy podľa osobitného predpisu (napr. zamestnávateľ, ktorý sa riadi zákonom o štátnej službe).

 

viac

 

BURZA PRÁCE

Dňa 28.11.2018 sa v priestoroch  ÚPSVaR Stará Ľubovňa uskutočnila  „miniburza práce“ za účasti regionálnych zamestnávateľov  pôsobiacich v oblasti gastronómie  a potravinárstva.


autor: Mgr. Iveta Polomčáková

viac

 

Ocenenie z rúk ministra pre Starú Ľubovňu

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa prevzalo ocenenie z rúk ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera.

 

viac

 

EURES MLADÝM

EURES MLADÝM organizoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa dňa 4.10.2018 pre študentov končiacich ročníkov stredných škôl v okrese Stará Ľubovňa.


autor: Mgr. Silvia Frisová

viac

 

Plán vykonávania opatrení SPOaSK na rok 2019


autor: Hlinková Nataša Mgr.

viac

 

Partnerská spolupráca medzi slovenskými a poľskými službami zamestnanosti

Zástupcovia ÚPSVaR Stará Ľubovňa Mgr. Ján Jakubianský, Ing. Miroslav Redaj a Ing. Vladimír Čokina sa dňa 8. decembra 2017 zúčastnili v meste Łosice v Poľskej republike  konferencie „Budovanie lokálneho partnerstva za účelom sociálno – ekonomického rozvoja a  aktivizácie trhu práce v okrese  Łosice”.


autor: Ing. Vladimír Čokina

viac

 

Stretnutie partnerov trhu práce

Partnerstvo na cezhraničnom trhu práce Poľska a Slovenska „Poprad – Dunajec“ bol jedným z mnohých projektov v rámci spolupráce slovenských a poľských  inštitúcií, ktoré realizoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa. Jeho realizácia trvala od 1.4.2011 do 31.3.2013. Cieľom projektu  bolo posilnenie využívania sociálno – prefesijného potenciálu prihraničného regiónu Poľska a Slovenska prostredníctvom vytvorenia partnerskej siete spolupráce v oblasti realizácie spoločných aktivít a tiež výmeny informácií a riešení medzi subjektmi pôsobiacimi na cezhraničnom trhu práce.


autor: Rokonalová Alena, Ing.

viac

 

Ocenenia pre úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR)  Stará  Ľubovňa  má za sebou tento rok obrovské úspechy. Dve významné ocenenia sa nedávno ušli aj zamestnancom oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPODaSK).


autor: Hlinková Nataša, Mgr.

viac

 

Opatrovanie osôb v Rakúsku - dôležité informácie

Dôležité informácie pre opatrovateľov a opatrovateľky pracujúce v Rakúsku.

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | > >>
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

OZNAM pre zamestnávateľov

Nahlasovanie voľných pracovných miest môžete uskutočňovať osobne alebo e-mailom na zamestnancov:

Mgr. Silvia Frisová                 
052/2446 318
silvia.frisova@upsvr.gov.sk

Mgr. Iveta Polomčáková         052/2446 303
iveta.polomcakova@upsvr.gov.sk


Mgr. Antonín Nový                 052/ 2446 302              antonin.novy@upsvr.gov.sk

Nahláška voľného miesta

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac