5/2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektrickej energie

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:22.08.2017
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:28.07.2017

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody5/2017
Zmluvná strana: MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
IČO zmluvnej strany:35743565
Názov zmluvy/dohody:Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektrickej energie

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť