Odporúčania EÚ pre držiteľov parkovacieho preukazu

Oficiálne webové stránky Európskej únie

Platné podmienky

Parkovacie miesta vyhradené pre osoby so zdravotným postihnutím sú na cestách a parkoviskách označené symbolom invalidného vozíka.

Parkovanie na cestách

  • Neparkujte na cestách, kde je parkovanie zakázané, pokiaľ to nie je osobitne povolené – overte si miestne podmienky.
  • Poplatky za parkovanie a časové podmienky parkovania pre vozidlá s parkovacím preukazom sa líšia – overte si miestne podmienky.
  • Nejazdite ani neparkujte v peších zónach – overte si miestne podmienky

Parkovanie na parkoviskách

Väčšina parkovísk poskytuje zľavy pre vozidlá s parkovacím preukazom.

Pravidlá si overte v parkovacom poriadku alebo sa opýtajte zamestnanca parkoviska.

Používanie parkovacieho preukazu EÚ

Preukaz by ste mali mať viditeľne umiestnený v prednej časti vozidla. Predná strana preukazu musí byť zreteľne viditeľná na kontrolné účely.

Keď ho používate v inej krajine EÚ, odporúčame vedľa neho umiestniť aj skladaciu brožúrku  [ PDF]s jazykom danej krajiny na jej viditeľnej strane. 

Dátum vytvorenia stránky: 21.06.2022

Tlačiť