Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Odporúčania EÚ pre držiteľov parkovacieho preukazu

Oficiálne webové stránky Európskej únie

Platné podmienky

Parkovacie miesta vyhradené pre osoby so zdravotným postihnutím sú na cestách a parkoviskách označené symbolom invalidného vozíka.

Parkovanie na cestách

  • Neparkujte na cestách, kde je parkovanie zakázané, pokiaľ to nie je osobitne povolené – overte si miestne podmienky.
  • Poplatky za parkovanie a časové podmienky parkovania pre vozidlá s parkovacím preukazom sa líšia – overte si miestne podmienky.
  • Nejazdite ani neparkujte v peších zónach – overte si miestne podmienky

Parkovanie na parkoviskách

Väčšina parkovísk poskytuje zľavy pre vozidlá s parkovacím preukazom.

Pravidlá si overte v parkovacom poriadku alebo sa opýtajte zamestnanca parkoviska.

Používanie parkovacieho preukazu EÚ

Preukaz by ste mali mať viditeľne umiestnený v prednej časti vozidla. Predná strana preukazu musí byť zreteľne viditeľná na kontrolné účely.

Keď ho používate v inej krajine EÚ, odporúčame vedľa neho umiestniť aj skladaciu brožúrku  [ PDF]s jazykom danej krajiny na jej viditeľnej strane. 

Dátum vytvorenia stránky: 21.06.2022

Tlačiť