50/§51/2012/ŠR Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:23.01.2011
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:18.01.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody50/§51/2012/ŠR
Zmluvná strana: Juraj Greguš
IČO zmluvnej strany:45731021
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť