29 / §50a - PS / 2011 dodatok č.1 D O D A T O K č. 1 k Dohode č. 29 / §50a - PS / 2011 o

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:27.01.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:27.01.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody29 / §50a - PS / 2011 dodatok č.1
Zmluvná strana: Ingrid Hrehová
IČO zmluvnej strany:
Názov zmluvy/dohody:D O D A T O K č. 1 k Dohode č. 29 / §50a - PS / 2011 o

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť