1/§53/2012 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na dochádzku za prácou

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:30.01.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:25.01.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody1/§53/2012
Zmluvná strana: Eleonóra Nekorancová, PaedDr.
IČO zmluvnej strany:
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na dochádzku za prácou

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť