007/§56/2012 Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:30.01.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:30.01.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody007/§56/2012
Zmluvná strana: EKON-SES , s.r.o.
IČO zmluvnej strany:36 449 628
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 12411,23 [$€-41B]
Naspäť

Tlačiť