161/OKP/2011/NP II-2/B/VT ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: 161/OKP/2011/NP II-2/B/VT

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:30.01.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:20.01.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody161/OKP/2011/NP II-2/B/VT
Zmluvná strana: Ústredie práce, socialnych vecí a rodiny
IČO zmluvnej strany:30794536
Názov zmluvy/dohody:ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: 161/OKP/2011/NP II-2/B/VT

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť