271 101 300 16/VT Dodatok č.3 Dodatok E. 3 k Zmluve o poskytnuti nenavratneho finanEnCho prispevku E. 271 101 300 16/VT

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:30.01.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:02.01.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody271 101 300 16/VT Dodatok č.3
Zmluvná strana: Ústredie práce, socialnych vecí a rodiny
IČO zmluvnej strany:30794536
Názov zmluvy/dohody:Dodatok E. 3 k Zmluve o poskytnuti nenavratneho finanEnCho prispevku E. 271 101 300 16/VT

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť