162/OKP/2011/NP I-2/D/VT ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:31.01.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:23.01.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody162/OKP/2011/NP I-2/D/VT
Zmluvná strana: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
IČO zmluvnej strany:37 937 766
Názov zmluvy/dohody:ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť