062/§ 51/2012 DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:01.02.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:24.01.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody062/§ 51/2012
Zmluvná strana: Obec Bystré
IČO zmluvnej strany:00 332 275
Názov zmluvy/dohody:DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť