01/B/§ 46/ zUoZ/2012 D o h o d a o úhrade oprávnených výdavkov za sluţby na vzdelávanie a prípravu pre trh práce dodávateľovi sluţieb vzdelávania a prípravy pre trh práce

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody01/B/§ 46/ zUoZ/2012
Zmluvná strana: Akadémia vzdelávania, pobočka Vranov nad Topľou
IČO zmluvnej strany:00441074
Názov zmluvy/dohody:D o h o d a o úhrade oprávnených výdavkov za sluţby na vzdelávanie a prípravu pre trh práce dodávateľovi sluţieb vzdelávania a prípravy pre trh práce

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť