98/§50a/PS/2011 Dodatok č.1 k dohode 98/§50a/PS/2011 zo dňa 23.11.2011

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:09.02.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:02.02.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody98/§50a/PS/2011
Zmluvná strana: Štefan Papaj - STOMASOS
IČO zmluvnej strany:36946541
Názov zmluvy/dohody:Dodatok č.1 k dohode 98/§50a/PS/2011 zo dňa 23.11.2011

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť