91/§51/2012/ŠR Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:13.02.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:10.02.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody91/§51/2012/ŠR
Zmluvná strana: Obec Makov
IČO zmluvnej strany:00314129
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť