1/§ 46/ UoZ/2012–NP III-2/A D o h o d a o úhrade oprávnených výdavkov za služby na vzdelávanie a prípravu pre trh práce dodávateľovi služieb vzdelávania a prípravy pre trh práce

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody1/§ 46/ UoZ/2012–NP III-2/A
Zmluvná strana: IVAKS s.r.o., Radlinského 36/B, 811 07 Bratislava
IČO zmluvnej strany:31 404 049
Názov zmluvy/dohody:D o h o d a o úhrade oprávnených výdavkov za služby na vzdelávanie a prípravu pre trh práce dodávateľovi služieb vzdelávania a prípravy pre trh práce

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 1. 800,-
Naspäť

Tlačiť