5§51/2012 DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:23.01.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:23.01.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody5§51/2012
Zmluvná strana: Lesy SR, š.p., OZ Čierny Balog
IČO zmluvnej strany:36 038 351
Názov zmluvy/dohody:DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:

Dodatky

Naspäť

Tlačiť