Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody3/§50j/NS/2012
Zmluvná strana: Obec Vysoká nad Kysucou
IČO zmluvnej strany:00314340
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Print