5/§50j/NS/2012 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody5/§50j/NS/2012
Zmluvná strana: Obec Staškov
IČO zmluvnej strany:00314293
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť