011/§ 56/2012 Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:28.02.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:28.02.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody011/§ 56/2012
Zmluvná strana: Mária Jakubková - METALMONT
IČO zmluvnej strany:34 898 891
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 16548,32 [$€-41B]
Naspäť

Tlačiť