111/§51/2012/ŠR Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:28.02.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:28.02.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody111/§51/2012/ŠR
Zmluvná strana: JOMATOUR, s.r.o.
IČO zmluvnej strany:36415251
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť