075/§ 51/2012 DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:02.03.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:13.02.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody075/§ 51/2012
Zmluvná strana: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
IČO zmluvnej strany:37 937 766
Názov zmluvy/dohody:DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť