Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody121190303
Zmluvná strana: ZSE Distribúcia,a.s., Čulenova 6, 816 47Bratislava 1
IČO zmluvnej strany:36361518
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o pripojení odberného elektr.zariad.žiadateľa do distribuč.siete

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 0
Naspäť

Print