133/§51/2012/ŠR Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:15.03.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:14.03.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody133/§51/2012/ŠR
Zmluvná strana: Jozef Šamaj
IČO zmluvnej strany:46193766
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť