DODATOK č. 1 k Dohode č. 22/§51/2012 DODATOK k Dohode o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Absolventská prax 2“ (Kód ITMS 27110130026

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyDODATOK č. 1 k Dohode č. 22/§51/2012
Zmluvná strana: EDUCA Brezno, s.r.o,
IČO zmluvnej strany:46 208 682
Názov zmluvy/dohody:DODATOK k Dohode o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu „Absolventská prax 2“ (Kód ITMS 27110130026

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť