143/§51/2012 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy,vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu ,,Absolventská prax 2"

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody143/§51/2012
Zmluvná strana: Jozef Bittala
IČO zmluvnej strany:35225319
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy,vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci Národného projektu ,,Absolventská prax 2"

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť