144/§51/2012 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:23.03.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:23.03.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody144/§51/2012
Zmluvná strana: Ján Jančík-Geodet
IČO zmluvnej strany:35220104
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť