1/§52/2012/NPV-2 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:26.01.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:16.01.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody1/§52/2012/NPV-2
Zmluvná strana: Obec Klokočov
IČO zmluvnej strany:00314048
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť