016/§ 56/2012 Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:29.03.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:28.03.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody016/§ 56/2012
Zmluvná strana: KLUB KRÉDO s.r.o
IČO zmluvnej strany:36 610 844
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie ChD podľa §56/2004 Z.z.

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť