2/2012 Podniková kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:01.02.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:01.02.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody2/2012
Zmluvná strana: Základná organizácia odborového zväzu SLOVES
IČO zmluvnej strany:
Názov zmluvy/dohody:Podniková kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť