14/2012 Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:04.04.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:20.01.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody14/2012
Zmluvná strana: Ústredie práce,sociálnych vecí a rodiny
IČO zmluvnej strany:30794536
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť