132/OVS/2012 Zmluva o bezodplatnom prevode správy projektovej dokumentácie

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:04.04.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:28.03.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody132/OVS/2012
Zmluvná strana: SR Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny
IČO zmluvnej strany:30794536
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o bezodplatnom prevode správy projektovej dokumentácie

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť