Dodatok č. 01k zmkluve9104603284 Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke pllynu

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:11.04.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:03.04.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyDodatok č. 01k zmkluve9104603284
Zmluvná strana: SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Braqtislava
IČO zmluvnej strany:35815256
Názov zmluvy/dohody:Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke pllynu

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť