Dodatok č.02 k Zmluve č.9100107201 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:11.04.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:03.04.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyDodatok č.02 k Zmluve č.9100107201
Zmluvná strana: SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Braqtislava
IČO zmluvnej strany:35815256
Názov zmluvy/dohody:Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť