167/§51/2012 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:11.04.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:11.04.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody167/§51/2012
Zmluvná strana: Filtrácia Fučková, s.r.o.
IČO zmluvnej strany:36614581
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť