7/§50-PS/2012 D O H O D A o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:27.03.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:27.03.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody7/§50-PS/2012
Zmluvná strana: SARACH, s.r.o.
IČO zmluvnej strany:44 711 875
Názov zmluvy/dohody:D O H O D A o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 4. 343,76
Naspäť