3/2012 Zmluva o prevode správy majetku štátu

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:07.03.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:29.02.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody3/2012
Zmluvná strana: Ústredie PSVaR
IČO zmluvnej strany:30794536
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o prevode správy majetku štátu

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 0
Naspäť

Tlačiť