Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody150/§ 51/2012
Zmluvná strana: Obec Tovarné
IČO zmluvnej strany:00 332 887
Názov zmluvy/dohody:DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Print