05/§59/2012 D o h o d a o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č.5/2004 Z.z. o

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:30.04.2012
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:30.04.2012

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody05/§59/2012
Zmluvná strana: Ing. Monikou EŠTOKOVOU
IČO zmluvnej strany:44 043 988
Názov zmluvy/dohody:D o h o d a o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č.5/2004 Z.z. o

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 5378,20 [$€-41B]
Naspäť

Tlačiť